Top
+383 44 54 64 53

Mirë se erdhët në
Firmën e Avokatisë
Kerveshi & Partners

Aktiviteti ynë mbështetet nga një përvojë dhe njohuri e gjërë në secilën nga ndërthurjet e nevojshme ligjore të cilat në të kaluarën janë dëshmuar të jenë të suksesshme dhe i kanë lejuar firmës tonë për të dhënë zgjidhjen e saktë për klientët e saj. Sidoqoftë, duke qenë të vetëdijshëm për nevojën për të qëndruar përkrah ndryshimeve dhe praktikave në fushën e ligjit, ne vazhdojmë të mbetemi të përditësuar, jo vetëm me pjesëmarrje në seminare, forume dhe konferenca që kanë të bëjnë me drejtësinë, jo vetëm në nivel vendi, por edhe në kornizën ndërkombëtare.